Ieder jaar proberen we als Jeugdcommissie van CV De Kuussegatters weer een Veghelaar te vinden, die het verdient om in het zonnetje gezet te worden wegens zijn/haar verdienste voor de jeugd. Dit jaar hebben we gemeend Wil Panjer hiervoor te benoemen.

Wil Panjer is in 1983 begonnen als vrijwilliger bij de EHBO-Vereniging Veghel. Zij heeft ruim 25 jaar in het bestuur gezeten en heeft zich sinds 1993 ook erg toegelegd op het opleiden en begeleiden van de Veghelse basisschooljeugd. Ze gaf EHBO-lessen aan de groepen 8 op diverse scholen binnen Veghel en heeft ook vervolgcursussen gegeven aan jongeren. Zij was in die tijd betrokken bij het ontwikkelen van de lessen, het afnemen van examens en was als EHBO’er vaak aanwezig bij jeugdactiviteiten als het spelsportakel voor de groepen 7, het fietsexamen en het jeugdcarnaval.

Als EHBO’er is zij ook de afgelopen periode erg actief geweest bij de vaccinatiestraat, waar ze ook voor de jeugdige Veghelaren paraat stond. Wil is niet alleen bij de EHBO-vereniging actief geweest. Zo is we ook 30 jaar vrijwilliger geweest bij Kindercrèche De Bengelenbak, waarvan 25 jaar in het bestuur. Helaas is in 2020 aan dit mooie initiatief een einde gekomen. Ze is ook een aantal jaren vrijwilliger geweest bij bouwdorp Veghel in Hout en tennisvereniging Frisselstein. Wij zijn van mening dat ze het, door deze jarenlange inzet, verdient om in het zonnetje gezet te worden. En daarom benoemen we haar tot verdienstelijk Veghelaar voor de jeugd 2023!

Mogelijkheid om Wil  te feliciteren is op zaterdagmiddag 21 januari tijdens de Jeugdprinsreceptie.