Onze Verdienstelijk Veghelaar is in Veghel vooral bekend als voormalig huisarts, voorzitter en belangenbehartiger van Alzheimer Nederland Noordoost-Brabant én als initiatiefnemer en voorzitter van het PieterBrueghelHuis. Het PieterBrueghelhuis is een ontmoetingsplek waar beperkingen verdwijnen en (creatieve) mogelijkheden ontstaan. Aandacht voor geluk staat centraal. Onder de bezielende leiding van Fer van Campen groeide het PieterBrueghelHuis uit tot een plek waar velen een thuis hebben gevonden. In 2021 nam hij afscheid als voorzitter.

Ook op andere terreinen zette Fer van Campen zich in. Naast diverse onbezoldigde functies vanuit zijn rol als huisarts was hij bestuurlijk betrokken bij de Landelijke Huisartsen Vereniging, voorzitter van de Raad van Toezicht Rabobank Veghel-Erp, penningmeester van De Compagnie en voorzitter van Dementievriendelijk Meierijstad.

Er is onder de Kuussegatters veel waardering voor de beroepsmatige en vrijwillige werkzaamheden die Fer van Campen vele jaren heeft verricht voor de Veghelse gemeenschap. Een aimabele, kundige en gedreven Kuus waarop je kunt bouwen en vertrouwen.