Tientallen prinsen verzamelden zich afgelopen dinsdag in het Provinciehuis van Den Bosch voor de jaarlijkse Sleuteldragersborrel. Op uitnodiging van de Commissaris van de Koning warmden de clubs zich op voor het carnavalsfeest. Onze Prins Leon d’n Urste had de eer om Kuussegat te presenteren.

Kuussegat is dit jaar vanwege het 55-jarig jubileum namelijk uitgekozen voor een officieel bezoek van de Commissaris van de Koning, Ina Adema op carnavalszondag. Zij wordt daarbij begeleid door de voorzitter van de Brabantse Carnavals Federatie (BCF), waarvan Adema beschermvrouwe is.

In zijn toespraak schetste Prins Leon I, ondersteund door een fraaie fotopresentatie, kort de historie van Kuussegat en de rol die de carnavalsvereniging in Veghel speelt. Enkele bijzondere relikwieën van de heemkundekring Vehchele ondersteunden zijn verhaal. “Wij zoeken als vereniging altijd naar de verbinding, met iedereen”, aldus onze prins. Om dat te onderstrepen overhandigde hij zijn LeONSoep aan Ina Adema en zong Monique van Sambeek met verve het jubileumlied ‘In Veghel viert men Carnaval’, waarbij meteen de polonaise werd ingezet.

Ina Adema, die destijds bij haar afscheid als burgemeester van Veghel door de Kuussegatters werd onderscheiden tot ‘Growt Erekuus’, zal op carnavalszondag de Carnavalsmis in de Lambertuskerk en de optocht door Kuussegat bijwonen.