Mies Jonkers Verdienstelijk Veghelaar  

Mies Jonkers is door carnavalsvereniging (c.v.) de Kuussegatters benoemd tot Verdienstelijk Veghelaar. De huldiging van de actieve Veghelaar vond vrijdagavond plaats in de Koekbouw, tijdens de eerste van de twee Hofzittingsavonden.

Met de huldiging van de Verdienstelijk Veghelaar zet c.v. de Kuussegatters jaarlijks iemand in het zonnetje die zich op wat voor manier dan ook inzet voor de Veghelse gemeenschap. Mies Jonkers is zo’n betrokken inwoner die al vele jaren actief is bij het reilen en zeilen van het verenigingsleven in Veghel.

Mies Jonkers (midden) met zijn twee oud adjudanten Rien van Engelen (links) en Michel Danse (rechts)

Oprichter OPA’s
Zijn inzet voor de Kuussegatters startte in 1984 als lid van de Raad van XI. Later was hij adjudant en in 1990 werd Jonkers zelfs benoemd tot Prins van Kuussegat. Ook was hij enkele jaren lid van de Technische Commissie en de Sponsorcommissie. Daarnaast richtte hij de OPA’s op, de club van Oud Prinsen & Adjudanten. Van 1998 tot en met 2011 was Jonkers de eerste voorzitter van deze groep, die naast een ceremoniële functie ook diverse hand- en spandiensten verleent voor de vereniging.

Sint-Nicolaas en LGSV
Zijn inzet voor Veghel reikt echter verder dan alleen de Kuussegatters. Zo was de actieve Veghelaar van 1969 tot en met 2020 vrijwilliger bij het St. Nicolaas Comité, waarvan vele jaren in de rol als voorzitter. Samen met het bestuur en vele andere vrijwilligers tekende hij voor de organisatie van de jaarlijkse Sinterklaasintocht in de haven van Veghel.  

Van 1982 tot en met 1989 fungeerde Jonkers als voorzitter van de LGSV, de Lichamelijk Gehandicapten Sportvereniging Veghel. Deze vereniging biedt sport op maat voor mensen met een beperking, jong en oud.  

Vrienden van het AAtrium
Sinds 2013 vervult Mies Jonkers de rol van bestuurslid bij de Stichting Vrienden van het AAtrium. Deze stichting zet zich in voor de bewoners van zorgcentrum AAtrium in Veghel, door extra voorzieningen en activiteiten voor de cliënten te financieren.

Tot slot en niet het minst belangrijk was de rol die Jonkers, naast al zijn bezigheden, vervulde als mantelzorger voor zijn partner van 2012 tot en met 2022. 

Kortom; voor het bestuur van c.v. de Kuussegatters méér dan voldoende redenen om Mies Jonkers te benoemen tot Verdienstelijk Veghelaar. Tijdens de huldiging werd de verraste Veghelaar toegezongen en ontving hij een oorkonde en een onderscheiding in de vorm van een carnavalssteek op een sokkel.