IN MEMORIAM

Ine Janssen

Met verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Ine Janssen-Verhoeven. Ons Erelid, dat tientallen jaren in diverse functies actief was voor CV de Kuussegatters, overleed dinsdag 12 december na een kort ziekbed.

Als dansmarieke danste Ine in 1969 onze carnavalsvereniging binnen. Twee jaar later werd ze ‘Marketenster’ en ontmoette ze Ben Janssen – destijds de hofnar – met wie zij ook trouwde. Van 1982 tot en met 1989 maakte ze deel uit van de Optochtcommissie. Vanaf 1990 heeft ze acht jaar zitting in het bestuur, waarbij zij ook twee jaar als begeleidster van de dansmariekes fungeert.

Na haar bestuursperiode versterkte Ine vijf jaar de Vlooienmarktcommissie en later ook nog enkele jaren de Boerenbruiloftcommissie. Bij de organisatie van het 44-jarig jubileum in 2012 was Ine actief in de Jubileumcommissie. Sinds 2013 behoorde ze tot de vaste bezetting van onze Kuussekroam. Ze was daarin een vertrouwd gezicht tijdens onze evenementen. Hulp kreeg ze daarbij van haar dochter Loes, die de liefde voor het carnavalsfeest én de Kuussegatters met de paplepel kreeg ingegoten.   

Voor haar grote verdiensten voor de vereniging en de ontwikkeling van het Veghelse carnavalsfeest werd Ine in 2014 benoemd tot Erelid.

Als carnavalsvereniging zullen wij Ine in dankbaarheid blijven herinneren voor alles wat zij voor Kuussegat heeft betekend. Onze gedachten gaan uit naar Ben, Loes, Rudy, Rens en Jasper, naaste familieleden en vrienden van Ine. Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies een plaats te geven.

Bestuur en leden c.v. de Kuussegatters