Het Concert Carnavalesque, dat voor zondag 5 februari geprogrammeerd staat in De Blauwe Kei, gaat niet door. Die teleurstellende beslissing heeft het organiserend comité namens muziekvereniging Frisselstein en c.v. de Kuussegatters, na intensief overleg, moeten nemen. Een tegenvallende kaartverkoop is daar de oorzaak van. Hoewel de laatste weken op allerlei fronten zeilen zijn bijgezet om de kaartverkoop te stimuleren heeft dat niet het gewenste effect gehad. Beide verenigingen zijn van mening dat het concert, los van de kosten, op deze manier niet waardig en op een verantwoorde manier kan verlopen. De orkesten en artiesten verdienen een volle zaal. De organisatie is de muzikanten en deelnemende artiesten zeer dankbaar voor de tijd en energie die ze reeds in dit project hebben gestoken en hopen het concert op een later moment alsnog te kunnen presenteren.